<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Chicago | Polish Immigrants Asociation in Chicago</h1> <h3>Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Chicago | Polish Immigrants Asociation in Chicago</h3> <p>Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Chicago | Polish Immigrants Asociation in Chicago , polacy w chicago, polonia chicagowska</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://centrum.gliwice.pl/~azm/sep/index.htm" rel="nofollow">http://centrum.gliwice.pl/~azm/sep/index.htm</a></p> </div>